Ви увійшли як Гость | Група "Гості" Вітаємо Вас ! | RSS
Меню сайту
Пошук
Архів записів
Головна » Інформація про нас » Умови навчання

Умови навчання

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» (ЧЦПТО) є державним професійно-технічним навчальним закладом третього атестаційного рівня, що входить до системи освіти і забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти, потреб перепідготовки або підвищення кваліфікації відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я та соціального замовлення суспільства і держави. 

Чернігівський центр професійно-технічної освіти атестований та має ліцензію Міністерства освіти і науки України на право провадження освітньої діяльності з 9 робітничих професій за різними видами підготовки до заявленого статусу – третього атестаційного рівня на рівні Державного Стандарту професійно-технічної освіти. 

Відповідно до рішень Державної акредитаційної комісії навчальному закладу видано:

- Свідоцтво про атестацію з додатком серія РД № 040891 від 25.10.2016; 

- Витяг з рішення Акредитаційної комісії № 1071-АК від 20.10.2016;

- Ліцензію на надання освітніх послуг пов’язаних з одержанням професійної підготовки з робітничих професій, перепідготовки та підвищення кваліфікації з додатком серія АЕ № 285233 від 18.09.2013;

- Витяг з рішення Акредитаційної комісії № 193-АК від 17.07.2015;

- Витяг з рішення Акредитаційної комісії № 95-АК від 01.02.2016; 

- Рішення Акредитаційної комісії України від 28.08.2017 протокол № 66/2.

Чернігівський центр професійно-технічної освіти є державним навчальним закладом, підпорядкованим Міністерству освіти і науки України, є юридичною особою, яка має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в УДК Чернігівської області, штамп, печатку з найменуванням навчального закладу.

Формування контингенту учнів, слухачів здійснюється на підставі державного та регіонального замовлення, договорів про підготовку робітничих кадрів з підприємствами, фізичними особами-підприємцями ресторанної галузі, сфери торгівлі та хлібопекарських підприємств Чернігова та області, угод з обласним центром зайнятості  згідно з правилами прийому до Чернігівського центру професійно-технічної освіти, розробленими на підставі Типових правил прийому.

Державне та регіональне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників протягом останніх трьох років Чернігівський центр професійно-технічної освіти виконує на 83,2 %. 

Контингент станом на  01 вересня 2017 року склав  374 учнів. Понад 90 % контингенту учнів отримують кваліфікацію з інтегрованих професій, що підвищує мобільність випускників на ринку праці. Перевищення ліцензованих обсягів прийомів з конкретних професій не допускається.

Центр здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації, як правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі повної загальної середньої освіти, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації працюючих робітників і незайнятого населення.

Центр може здійснювати допрофесійну підготовку учнів загальноосвітніх навчальних закладів, проваджувати діяльність щодо розвитку здібностей молоді та поглиблення знань з окремих навчальних предметів професійного спрямування.  

На сьогоднішній час Чернігівський центр професійно-технічної освіти – це сучасний навчальний заклад, що готує кваліфікованих робітників для різних галузей економіки.

За роки існування центру підготовлено більше 20 тисяч кваліфікованих робітників для підприємств торгівлі і банків, ресторанного господарства та хлібопекарських підприємств міста та області.

Головним завданням навчального закладу є забезпечення права громадян України про професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, стану здоров’я з метою задоволення потреб економіки у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.

У навчальному закладі здійснюється професійна підготовка робітничих кадрів за державним та регіональним замовленням з професій: 

з/п

Код за ДКП

України

Назва професії

Види підготовки

Ліцензований

обсяг

1.

5220

 

5220

Продавець продовольчих товарів

Продавець непродовольчих товарів

Первинна

професійна підготовка,

перепідготовка,

підвищення кваліфікації

240

2.

5122

7412

Кухар

Кондитер

Первинна

професійна підготовка,

перепідготовка,

підвищення кваліфікації

180

3.

5122

Кухар

 

Первинна

професійна підготовка

перепідготовка,

підвищення кваліфікації

60

4.

7412

7412

Тістороб

Пекар

Первинна

професійна підготовка

60

5.

4212

Касир (в банку)

Первинна

професійна підготовка

30

6.

5123

 

Офіціант

 

Первинна

професійна підготовка

перепідготовка,

підвищення кваліфікації

45

7.

5123

5123

Офіціант

Бармен

Первинна

професійна підготовка

60

8.

5123

Бармен

Перепідготовка,

підвищення кваліфікації

15

9.

4211

Контролер-касир

Первинна

професійна підготовка,

підвищення кваліфікації, перепідготовка

30


Для організації освітнього процесу Чернігівський центр професійно-технічної освіти має: чотирьохповерховий навчальний корпус. Загальна площа приміщень складає 4364,7 м2, в тому числі: навчальна - 2356,2 м2, в т.ч. на одного учня 7,3 м2, з них навчальна 3,9 м2. 

Приміщення відповідають санітарно – технічним нормам, що підтверджується Актом готовності навчального закладу до нового навчального року. Територія асфальтована, озеленена. 

Для здійснення освітньої діяльності з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки в центрі обладнано:

- 11 навчальних кабінетів, з них: 3 – загально-професійної підготовки, 8 – професійно-теоретичної підготовки; 

- кухню-лабораторію з дегустаційним залом площею 114,8 м2; 

- 2 навчально-виробничі майстерні площею 1060,3 м2; 

- навчальне кафе-бар площею 104,9 м2; 

- актову залу на 384 місця; 

- кабінет практичного психолога, площею – 17,2 м2; 

- медичний пункт площею 14,7 м2; 

- спортивний зал площею 267,2 м2.

Для забезпечення та здійснення методичної роботи в Чернігівському центрі професійно-технічної освіти обладнаний методичний кабінет, площею – 33,8 м2, що відповідає встановленим вимогам.

Діє бібліотека з читальним залом на 24 місця, загальною площею – 140 м2. 

Книжковий фонд налічує 30 995 примірників, із них 4144 – підручники.

Навчальні приміщення оснащені 58 комп’ютерами з сучасним системним програмним забезпеченням, які задіяно в навчальному процесі та мають постійний доступ до мережі Інтернет через WI/FI. Всі навчальні кабінети мають мультимедійні комплекти, які складаються зі стаціонарного та переносного екранів, проектора та ноутбука. 

Навчальне кафе-бар обладнано ноутбуком, плазмовим телевізором та пос-терміналом для проведення розрахунків за програмним продуктом «Система «Ресторан».

Професійно-практична підготовка в Чернігівському центрі професійно-технічної освіти проходить у обладнаних навчально-виробничих майстернях, навчально-практичному центрі ресторанного сервісу і на робочих місцях підприємств міста Чернігова та області згідно укладених договорів. Для проходження виробничого навчання та виробничої практики укладаються типові договори на підготовку робітничих кадрів  з підприємствами замовниками.

Чернігівський центр професійно-технічної освіти здійснює підготовку кваліфікованих робітників для підприємств різних форм власності і підпорядкування, а саме для торгівлі, ресторанного господарства, хлібопекарської промисловості тощо. Працевлаштування випускників щорічно складає 87 %.

Основними замовниками  робітничих кадрів є підприємства ресторанного сервісу та торгівлі міста, зокрема такі, як ПАТ «Базис», ПП «Седам-Маркет», ПРАТ «Ресторан «Градецький», ТОВ «ЕКО», ТОВ «Аніка плюс», ТОВ ТВП «Нектар» ресторан «Аморе Міо», КП «Шкільне» Чернігівської міської ради, ресторан «Сенатор» та інші приватні підприємства міста.

З метою  підвищення  рівня професійної  підготовки  робітничих  кадрів з 02 квітня 2009 року на базі навчального закладу створено навчально-практичний центр ресторанного сервісу (НПЦ РС).

 НПЦ РС забезпечує впровадження в навчальний процес професійно-технічних навчальних закладів сучасних технологій ресторанних послуг, здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації учнів (слухачів), робітників сфери ресторанного сервісу та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, фізичних осіб за новітніми технологіями із застосуванням сучасних матеріалів, обладнання та інструментів. 

Втіленню інноваційних виробничих технологій сприяє співпраця з навчальними закладами Німеччини та Франції, стажування учнів та майстрів виробничого навчання протягом останніх  років у містах Ліндау (Німеччина) та Центрі молодих спеціалістів Комменжа, м. Гурдан-Поліньан (Франція).

Центр відповідно до штатного розкладу укомплектовано керівними і педагогічними кадрами у кількості 74 осіб, із них 27 осіб обслуговуючого персоналу. У штатному розкладі передбачено посади методиста, практичного психолога, соціального педагога, керівників гуртків. Ці посади займають 5 осіб, які мають відповідну повну вищу та спеціальну музичну освіту.

Освітній процес забезпечують 47 педагогічних працівників, у тому числі: 8 керівних кадрів, 25 майстрів виробничого навчання, 11 викладачів, з них 2 – загально-технічної підготовки, 9 – професійно-теоретичної підготовки. Базова та фахова освіта всіх педагогічних працівників відповідає встановленим вимогам. 

Усі викладачі мають повну вищу освіту. Стаж роботи від 6 до 10 років – 1 особа, від 10 до 20 років – 2 особи, від 21 до 30 років – 7 осіб і понад 30 років – 1 особа. Курси підвищення кваліфікації за останні п’ять років пройшли 100% викладачів. 

Майстри виробничого навчання – 25 осіб, повну вищу освіту мають 18 осіб, базову вищу освіту – 7 осіб, 4 особи навчаються у вищому навчальному закладі з метою отримання ступеня магістр. Стаж роботи до 5 років мають 1 особа, від 6 до 10 років – 2 особи, від 10 до 20 років – 6 осіб, понад 20 років – 16 осіб. Плинність кадрів за останні 3 роки становить 18%.

Інші педпрацівники – 11 осіб, мають повну вищу освіту та своєчасне проходження курсів підвищення кваліфікації. Стаж роботи до 5 років мають - 1 особа, від 6 до 10 років – 1 особа, понад 20 років – 9 осіб. 

Плинність кадрів за останні 3 роки становить 8 %. 

Середній вік працюючих працівників – 43 роки.

За результатами атестації 4 викладачі мають педагогічне звання «старший викладач», 4 викладача мають педагогічне звання «викладач-методист», 8 викладачів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 5 викладачів – «спеціаліст першої категорії», 3 викладача – «спеціаліст другої категорії»; 5 майстрів виробничого навчання мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання I категорії», 3 майстра виробничого навчання мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання II категорії», 2 майстри виробничого навчання мають звання «майстер-кондитер», 12 майстрів виробничого навчання мають найвищий 14 тарифний розряд.

Педагогічні працівники об’єднані у чотири методичні комісії: кулінарних дисциплін, ресторанного сервісу та торгівлі, загально-професійної підготовки і керівників навчальних груп.

Виховна робота планується як на рік, так і помісячно, враховуються інтереси та нахили учнівського колективу. У виховній роботі педколектив тісно співпрацює з органами учнівського самоврядування. У навчальному закладі працюють 2 гуртки художньої самодіяльності, 2 спортивні секції, 13 предметних гуртків. Середній відсоток охоплення гуртковою роботою –   51,9 % від загального контингенту. 

Учні, які мають статус дітей-сиріт та ті, що позбавлені батьківського піклування матеріально забезпечені згідно діючого законодавства, нормативних документів зі змінами і доповненнями.

Діловодство і програмний матеріал викладається українською мовою. Навчальний заклад забезпечений нормативними та розпорядчими документами. Діюча в Чернігівському центр професійно-технічної освіти система внутрішнього контролю, забезпечує контроль за всіма напрямками діяльності навчального закладу.

Головним завданням навчального закладу є забезпечення права громадян України про професійне навчання відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, стану здоров'я з метою задоволення потреб економіки у кваліфікованих і конкурентно-спроможних на ринку праці робітниках. 

Ви можете поділитись цією інформацією з друзями, додати її до вибраного або підписатись на оновлення :
Карта НПЦ України
МОН України
Електронна ліцензі
Форма входу
Логін:
Пароль:
Наше опитування
Оцініть наш сайт
1. Відмінно
2. Добре
3. Непогано
4. Жахливо
5. Погано
Всього відповідей: 31
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Корисні посилання
Профорієнтаційний термінал
Block title
Block content
Block title
Block content
Мова сайту

Чернігівський центр ПТО © 2010-2023 Система Orphus