Ви увійшли як Гость | Група "Гості" Вітаємо Вас ! | RSS
Меню сайту
Пошук
Архів записів
Головна » Інформація про нас » Умови навчання

Умови навчання

Сьогодні Чернігівський центр ПТО належить до ДПТНЗ третього атестаційного рівня і здійснює підготовку робітничих кадрів на базі повної загальної середньої освіти.

На сьогодні в центрі відбувається підготовка кваліфікованих робітників згідно ліцензій і державних стандартів за 5 професіями, з них 4 - інтегровані.

Підготовка проводиться згідно Державних стандартів з професій і на основі замовлень та договорів з підприємствами області.

Професії, за якими здійснюється підготовка в Чернігівському центрі професійно-технічної освіти: Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів; Кухар. Кондитер; Офіціант. Бармен; Тістороб. Пекар; Касир (в банку).

Підготовку робітничих кадрів здійснюють 56 висококваліфікованих педагогічних працівників.

В центрі працюють 11 відмінників освіти України; дипломанти міжнародних, всеукраїнських  обласних конкурсів серед кулінарів -  4 майстра в/н; 2 лауреати щорічної обласної премії імені Софії Русової. Директор центру Потєхіна Н.О. нагороджена нагрудним знаком «А. С. Макаренко».

Навчально-виробничий процес в центрі здійснюється у відповідності з робочими навчальними планами, робочими навчальними програмами і тематичними планами, планом роботи навчального закладу, розкладом занять.

Центр здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на основі повної загальної середньої освіти, а також перепідготовку та підвищення професійної кваліфікації працівників, які пов’язані з упровадженням новітніх технологій виробництва та сфери послуг, з формуванням у них необхідних економічних знань та комп’ютерної грамотності.

Центр здійснює підготовку та перепідготовку незайнятого населення за замовленням обласного центру зайнятості.

Головна увага при розробці робочих навчальних програм з предметів та професій приділяється вивченню сучасних технологій виробництва, зв’язку теорії з практикою, інноваційних навчальних технологій, впровадженню регіонального компоненту.

2 квітня 2009 року при ЧЦ ПТО був відкритий навчально-практичний центр ресторанного сервісу (НПЦ РС) згідно наказу управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації від 25.03.09 за №144 «Про створення навчально-практичного центру ресторанного сервісу».

До НПЦ РС входять 4 опорні навчальні кабінети:

    - кабінет «Спецтехнології кулінарних дисциплін»,

    - кухня-лабораторія,

    - навчальне кафе-бар,

    - студія кондитерського мистецтва «Чарівне тісто».

В навчально-практичному центрі ресторанного сервісу (НПЦ РС) встановлено систему «Ресторан - front-office», яка використовується для автоматизації роздрібної торгівлі на підприємствах ресторанного господарства. Система надає функціональні можливості для організації продажу, управління рестораном і баром, обслуговування гостей і контролю за діями персоналу.

Наявні програмні модулі:

 1. Модуль «Ресторан» з різними правами доступу.
 2. Модуль «Кухня».
 3. Модуль «Адміністратор».
 4. Модуль «Фастфуд».
 5. Модуль «Мобільний офіціант».

Рішення для підприємств ресторанного господарства:

    –  Комп’ютерне устаткування (сервери, робочі станції, периферія)

    –  Програмне забезпечення  (для автоматизації ресторанів, кафе, барів)

    –  Торгівельне обладнання (термінали офіціантів, касове устаткування).

Чернігівський центр ПТО має достатню матеріально-технічну та навчально-матеріальну  бази, що дозволяє здійснювати підготовку кваліфікованих робітників на сучасному обладнанні та використовувати інформаційно-комунікаційні технології навчання.

Методична робота в центрі - це систематична, цілеспрямована, колективна і індивідуальна діяльність педпрацівників з підвищення наукового і загальнокультурного рівня,вдосконалення психолого-педагогічної і професійної майстерності.

Для педагогічного колективу важливим є вибір єдиної методичної проблеми. Якщо проблема обрана з урахуванням попиту та пропозицій педагогічних працівників, якщо вона актуальна, то її реалізація буде вдалою і вона дасть можливість підняти на вищий рівень навчально-виробничу, методичну роботу, об'єднати працю викладачів, майстрів виробничого навчання та учнів центру.

Вимоги сучасної професійної освіти, інноваційні навчальні технології, розвиток інформаційних і медіа технологій, а також методичні вказівки, рекомендації МОНУ, управління освіти і науки м. Чернігова, НМЦ ПТО в Чернігівській області, досвід колег спонукали нас працювати над концепцією методичної роботи центру: «Пошуки, експерименти, досягнення» та створити структурно-логічну модель методичної роботи центру.

Враховуючи всі ці моменти, на сьогодні в центрі досягнуті наступні результати:

 1. створені електронні банки нормативно-правової і плануючої документації, якісного складу педпрацівників, фахової атестації, методичне досьє кожного педпрацівника;
 2. розробляються методичні та навчальні посібники на електронних носіях;
 3. продовжується систематизація плануючої, звітної і рекомендаційної документації в «Портфоліо керівника»;
 4. створюється на базі бібліотеки центру електронна бібліотека методичних і навчальних посібників;
 5. проводиться робота над поурочним дидактичним забезпеченням предметів і професій на електронних носіях згідно Державних стандартів ПТО з професій за розробленою в центрі системою;
 6. проводяться засідання педагогічної ради за нетрадиційною формою з мультимедійним супроводом (практикум, усний журнал, педагогічні роздуми, презентація, захист інновацій, практичний семінар, дискусія);
 7. тижні методичних комісій з використанням інноваційних методів (аукціон педагогічних ідей, рецепт співробітництва);
 8. проводяться відкриті уроки і позаурочні заходи по системі «Мультимедіа на уроці», «Комп’ютерна підтримка»;
 9. відбуваються презентації, виконуються дослідження, захищаються творчо-дослідницькі проекти.

1 листопада 2010 року укладена угода про співпрацю з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України про організацію і проведення дослідно-експериментальної роботи на базі навчального закладу з теми: «Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій в професійній підготовці кваліфікованих робітників у сучасних ПТНЗ».

Для забезпечення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації робітничих кадрів центр має навчально-матеріальну базу. Кількість кабінетів-11, лабораторій-2. Наявність комп’ютерної техніки-36 шт., а також:

    - навчальний корпус площею-4364,7 м2;

    - кухню-лабораторію площею-114,8 м2;

    - спортивну залу площею -267,2 м2;

    - спортивний майданчик площею-430 м2;

    - бібліотеку площею-99,9 м2;

    - актову залу на 384 місця, площею-293 м2;

    - їдальню на 120 місць, площею-470,1 м2;

    - 2 навчально-виробничі майстерні площею-1060,3 м2.

Приміщення і споруди центру обладнані відповідно до діючих нормативів по експлуатації, відповідно вимог охорони праці, правил пожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Для навчання учнів, слухачів використовується сучасне обладнання, а також новітні технічні засоби навчання - мультимедійні проектори, інтерактивна дошка, ноутбуки.

Враховуючи зростаючі вимоги роботодавців до рівня знань та умінь випускників, педагогічний колектив постійно працює над вдосконаленням педагогічної та фахової майстерності. Підвищення кваліфікації, стажування на базових підприємствах дають змогу викладачам та майстрам виробничого навчання здійснювати навчальний процес, використовуючи новітні технології та інноваційні підходи виробництва.

З 2003 року налагоджена і продовжується співпраця між ДПТНЗ „Чернігівський центр професійно-технічної освіти ” та Загальноєвропейським центром готельно-ресторанного бізнесу м. Дюнкерк у рамках проекту „Україна - Франція”. Стажування у Франції пройшли 25 осіб.

За підсумками стажування на базі Чернігівського центру професійно-технічної освіти проведено семінари щодо застосування сучасної сировини в оздобленні кондитерських виробів.

Новими перспективними напрямками спільної роботи є обмін щодо впровадження сучасних виробничих технологій та організація стажування учнів, майстрів та викладачів.

Крім того, в рамках проекту співробітництва управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації, наш навчальний заклад співпрацює у сфері ресторанного бізнесу з професійною школою готельно-ресторанного бізнесу м. Ліндау (Німеччина). За домовленістю з керівництвом професійної школи делегація викладачів і майстрів виробничого навчання пройшли стажування в Німеччині та одержали відповідні сертифікати.

В листопаді 2007 року укладено угоду про співробітництво в галузі освіти з навчальним закладом м. Стамбула (Туреччина), розроблено спільний проект з Асоціацією «Пиринеї Команж» (Франція) про надання гуманітарної допомоги учням центру з малозабезпечених сімей.

Результатом плідної співпраці з іноземними партнерами стало застосування новітніх виробничих і навчальних технологій у навчально-виробничому процесі центру.

З 2004 року в Чернігівському центрі професійно-технічної освіти впроваджено інноваційну форму проведення кваліфікаційних пробних робіт за німецькою технологією, яка розрахована не на традиційне складання завдань для учнів, а на створення ситуацій роботи в умовах сучасного виробництва, на самостійний пошук учнями правильного рішення при виконанні завдань.

Позитивним результатом є співпраця центру з Чернігівським відділенням Дитячого фонду України в рамках співпраці „Україна - Італія”. Завдяки наданим інвестиціям оснащені сучасним технологічним обладнанням та посудом навчальні майстерні для підготовки кухарів, кондитерів, організовано стажування майстрів виробничого навчання та учнів на підприємствах м. Кассаго Бріанцо (Італія).
Ви можете поділитись цією інформацією з друзями, додати її до вибраного або підписатись на оновлення :
Мова сайту
Форма входу
Логін:
Пароль:
Календар
«  Квітень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Наше опитування
Оцініть наш сайт
1. Відмінно
2. Добре
3. Непогано
4. Погано
5. Жахливо
Всього відповідей: 28
Зробимо сайт кращим !
Знайшли орфорграфічну помилку на сайті ?
Повідомте наc - виділіть її, натисніть Ctrl+Enter і вкажіть суть помилки.
Дякуємо !

Друзі сайту
- http://chcpto.narod.ru -
  попередня версія сайту ЧЦ ПТО
- ІПТО НАПН України -
  експериментальна робота
  з інститутом ІПТО НАПН України
Банери

Педагогічна преса

Міністерство oсвіти і науки,молоді та спорту України. Офіційний веб-сайт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Чернігівський центр ПТО © 2010-2018 Система Orphus